Ewa Dąbrowska

Certyfikowany nauczyciel Yoga Alliance, od 14 lat praktykuje w tradycji Ashtanga Vinyasa Yogi, od 6 regularnie uczy w warszawskich szkołach jogi, klubach fitness, firmach, na warsztatach wyjazdowych i na zajęciach indywidualnych. Interesuje się zaganieniem świadomego ruchu – wykorzystując różnorodne techniki pracy z ciałem pomaga swoim klientom osiągnąć dobrostan psychofizyczny, radzić sobie ze stresem, podnosić poziom energii i budować poczucie pewności siebie w życiu prywatnym i zawodowym. Systematycznie rozszerza swoją wiedzę na różnorodnych warsztatach. Prywatnie jest mamą dwójki dzieci i konserwatorem dzieł sztuki.

Certyfikowany nauczyciel Yoga Alliance, od 14 lat praktykuje w tradycji Ashtanga Vinyasa Yogi, od 6 regularnie uczy w warszawskich szkołach jogi, klubach fitness, firmach, na warsztatach wyjazdowych i na zajęciach indywidualnych. Interesuje się zaganieniem świadomego ruchu – wykorzystując różnorodne techniki pracy z ciałem pomaga swoim klientom osiągnąć dobrostan psychofizyczny, radzić sobie ze stresem, podnosić poziom energii i budować poczucie pewności siebie w życiu prywatnym i zawodowym. Systematycznie rozszerza swoją wiedzę na różnorodnych warsztatach. Prywatnie jest mamą dwójki dzieci i konserwatorem dzieł sztuki.